De Myers-Briggs persoonlijkheidstypen (MBTI-test)

Introversie is een van dimensies van je persoonlijkheid waarop de Myers-Briggs Personality Type Indicator zich baseert. MBTI is een model dat persoonlijkheidstype, sterke punten en voorkeuren van een persoon in kaart brengt door middel van een vragenlijst. Deze is ontwikkeld door Isabel Myers en haar moeder Katherine Briggs en is gebaseerd op de theorie van persoonlijkheidstypen van Carl Gustav Jung.

MBTI bestaat uit 16 verschillende persoonlijkheidstypes en baseert zich op 4 dimensies van je persoonlijkheid:

Introversie en extraversie
Deze dimensie houdt zich bezig met de richting van je energie. Als dit meer naar buiten is gericht en je er de voorkeur aan geeft om je energie te richten op mensen, dingen, situaties of de buitenwereld, dan gaat jouw voorkeur uit naar Extraversion (extraversie). Is je energie meer naar binnen gericht en meer op ideeën, gevoelens, gedachten, overtuigingen, of de innerlijke wereld, dan gaat je voorkeur uit naar Introversion (introversie).

Observatie en intuïtie
Deze dimensie gaat over hoe je informatie opneemt. Als je vooral gericht bent op feiten, op wat je weet, duidelijkheid wilt hebben of wilt beschrijven wat je ziet, dan gaat je voorkeur uit naar Sensing (observatie). Als je liever met ideeën werkt, naar het onbekende kijkt, nieuwe mogelijkheden ziet of anticipeert op wat niet voor de hand ligt, dan gaat je voorkeur uit naar Intuition (intuïtie), letter N.

Denken en voelen
Deze gaat over hoe je beslissingen neemt. Besluit je liever op basis van logica, met een analytische en zakelijke benadering, dan gaat jouw voorkeur uit naar Thinking (denken). Baseer je je beslissing liever op waarden (dus op basis van wat of wie jij belangrijk vindt) dan gaat jouw voorkeur uit naar Feeling (voelen).

Oordeel en waarneming
Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? Plan je je leven het liefst en hou je van structuur, dan gaat je voorkeur uit naar Judging (oordeel). (Het heeft trouwens niets te maken met het woord ‘judgemental’ dat ‘oordelend’ betekent.) Ben je meer een ‘go with the flow’-type, flexibel en reageer je graag op wat er gebeurt, dan geef je de voorkeur aan Perception (waarneming).

Als je de vier letters van je voorkeuren samenvoegt, krijg je een code. Omdat je uit vier paren kunt kiezen, zijn er 16 Myers Briggs-persoonlijkheidstypen. Bijvoorbeeld: iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

MBTI-test doen

De MBTI-test stelt tientallen vragen, zoals: “Vind je het lastig jezelf voor te stellen aan anderen?”. Goede of verkeerde antwoorden zijn er niet, het gaat om je voorkeur. Wanneer je de test doet, denk dan aan wat je de meeste tijd doet. Ook is er een middenweg mogelijk, maar probeer zo veel mogelijk te kiezen.

De uitslag van de test geeft jouw persoonlijkheidsvoorkeur weer. Dit wil echter niet zeggen dat je je altijd gedraagt zoals je MBTI-test uitslag.

Coaches en loopbaanadviseurs maken soms gebruik van MBTI-tests. Op 16personalities kun je zelf een gratis MBTI-test doen. Ook heeft 123test een leuke vergelijkbare MBTI-Carl Jung test.

Geef een reactie